In het ORKZ (het Oude Rooms Katholieke Ziekenhuis) zitten ca 226 huurders, die maandelijks huur betalen voor hun woning. Op dit moment wordt dit bedrag bijgehouden door vrijwilligers op een papieren “huurkaart” van de bewoner. Aan het eind van elk jaar worden deze bedragen verwerkt in een spreadsheet door een andere groep vrijwilligers. Deze sheet dient ervoor om uit te rekenen hoeveel procent van het totaalbedrag huur was, hoeveel servicekosten en hoeveel lidmaatschap bijdrage. Daarnaast wordt in dit overzicht duidelijk welk bedrag voor niet-woonruimtes (ateliers of bergingen) binnenkomt. Al dit werk wordt tot nu toe met de hand gedaan en kost de vrijwilligers veel uren, ook zijn niet alle vrijwilligers even handig met de spreadsheets waardoor er nog meer tijd gestoken wordt in eventuele correctie op gedaan werk.

Opdrachtomschrijving

Om dit proces simpeler, effectiever en sneller te maken wil de organisatie van het ORKZ een digitaal programma laten ontwikkelen. In grote lijnen moet dit programma bankafschriften (.csv bestanden) kunnen downloaden en betalingen kunnen verwerken. Er wordt met behulp van de rekeningnummer (IBAN) een koppeling gemaakt aan de naam (NAAM) en de kamernummer (KN) van de bewoner, elk bedrag wordt vervolgens in een database opgeslagen. De database laat de huurbalans zien. De database kan dus voor de dagelijkse huur administratie gebruikt worden. Daarnaast laat de database ook zien welk aandeel van het binnen gekomen bedrag voor huur was, hoeveel er voor servicekosten betaald is en hoeveel lidmaatschap bijdrage er is binnen gekomen. De databank kan op aanvraag ook de betalingen van de individuele huurder laten zien zodat we bij misverstanden direct na de actuele stand van de betalingen kunnen kijken.

Je schrijft en implementeert een plan om ORKZ te helpen in het digitaliseren van hun huuradministratie. Implementeer adviezen die binnen mogelijkheden liggen in de gestelde periode.

De opdrachtgever zou graag willen dat studenten:

Wie zoeken wij?

Aanbod vanuit WIJS

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een samenwerkingsorganisatie die werkt aan verbinding tussen studenten en andere inwoners van Groningen. Namens WIJS doen studenten: onderzoek, geven ze advies vanuit hun vakgebied en organiseren ze allerlei activiteiten voor en met andere inwoners van Groningen. Je kan ons zien als een tussenpersoon tussen jou en de opdrachtgever. Zo dragen de studenten hun steentje bij aan Groningen en leren zij op hun beurt van stad en haar inwoners. Want iederéén kan van elkaar leren. Wanneer je bij WIJS onderzoek doet schrijf je een adviesproduct die niet in de archiefkast terecht komt. We nemen jouw advies serieus en begeleiden je om aanbevelingen op te leveren die impact hebben op de wijk, onze organisatie of allebei. Je werkt zelfstandig aan je onderzoek, maar je staat er niet alleen voor. Bij WIJS ben je onderdeel van een leernetwerk bestaande uit: andere studenten, professionals en docenten en heeft ruim aanbod met allerlei activiteiten.

In ruil voor de onderzoeksopdracht, vraagt WIJS je ook om je 8 uur per week in te zetten voor de stad. Je kunt kiezen hoe je die 8 uur wilt inzetten vanuit een keuzemenu van WIJS. In de introductieweek van WIJS, die start op maandag 12 februari 2024, ga je hier samen met de andere studenten naar kijken.

Werk je graag in een dynamische omgeving samen met studenten van verschillende opleidingen en ben je maatschappelijk betrokken? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@wijsgroningen.nl.

In de wijk Paddepoel exploiteert de Stichting Plutozaal sinds 15 jaar een zaal met veel potentie, de Plutozaal. De zaal zelf heeft een grote achterban, maar met achterstallig onderhoud. Er ligt een wens, waar ook budget voor vrij te maken is, om de stichting te continueren en de zaal nieuw leven in te blazen, met respect voor wat er nu staat. Stichting Cocreatie overweegt de exploitatie van de zaal over te nemen op het moment dat dat aan de orde komt, om zo de toekomst voor de zaal zeker te stellen. Echter willen ze dit graag bouwen op een recente analyse van de situatie. Wat zijn de beste maatregelen die getroffen kunnen worden om de zaal over 10 jaar nog steeds en nog meer een bruisend buurtcentrum te laten zijn. Een plek waar het aanbod past bij de behoeften van de wijk? Waar het lekker druk is? Inclusief en activerend? Wat is nodig? Is het een nieuwe keuken? Is het een betere PR? Is het een nieuwe inrichting? Is het de X-factor?

De opdrachtgever zou graag willen dat studenten:

Voor het presenteren van de ideeën aan de wijk zijn al meerdere gelegenheden ingepland, onder andere het monitoroverleg als beslissingsorgaan voor dit thema. De lijst van betrokkenen is klaar, de planning van overleggen in de wijk ook, en de bereidheid mee te werken is uitermate groot.

Wie zoeken wij?

Aanbod vanuit WIJS

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een samenwerkingsorganisatie die werkt aan verbinding tussen studenten en andere inwoners van Groningen. Namens WIJS doen studenten: onderzoek, geven ze advies vanuit hun vakgebied en organiseren ze allerlei activiteiten voor en met andere inwoners van Groningen. Je kan ons zien als een tussenpersoon tussen jou en de opdrachtgever. Zo dragen de studenten hun steentje bij aan Groningen en leren zij op hun beurt van stad en haar inwoners. Want iederéén kan van elkaar leren. Wanneer je bij WIJS onderzoek doet schrijf je een adviesproduct die niet in de archiefkast terecht komt. We nemen jouw advies serieus en begeleiden je om aanbevelingen op te leveren die impact hebben op de wijk, onze organisatie of allebei. Je werkt zelfstandig aan je onderzoek, maar je staat er niet alleen voor. Bij WIJS ben je onderdeel van een leernetwerk bestaande uit: andere studenten, professionals en docenten en heeft ruim aanbod met allerlei activiteiten.

In ruil voor de onderzoeksopdracht, vraagt WIJS je ook om je 8 uur per week in te zetten voor de stad. Je kunt kiezen hoe je die 8 uur wilt inzetten vanuit een keuzemenu van WIJS. In de introductieweek van WIJS, die start op maandag 12 februari 2024, ga je hier samen met de andere studenten naar kijken.

Werk je graag in een dynamische omgeving samen met studenten van verschillende opleidingen en ben je maatschappelijk betrokken? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@wijsgroningen.nl.

WIJS werkt samen met het Akkoord van Groningen en OIS Groningen aan de ontwikkeling van Open Onderzoek Groningen. Met platform Open Onderzoek Groningen willen we data, inzichten en aanbevelingen uit scripties, publicaties en onderzoeken van stagiaires en trainees bewaard houden voor Groningen en hiermee integrale kennisdeling bevorderen onder inwoners, medewerkers en onderzoekers. De onderzoeken beslaan een breed aantal thema’s en domeinen. Gepubliceerde onderzoeken worden opengesteld voor alle inwoners, beleidsmedewerkers, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Opdrachtomschrijving

Open onderzoek Groningen is een statische databank waar wijkgerichte onderzoeken te vinden zijn. De wens is om er een interactief platform van te maken waar de onderzoekers vertellen over hun onderzoek en ervaringen, filmpjes over de initiatieven in wijken te vinden zijn en studenten een blog schrijven over hun stage/ ervaring etc. Daarnaast is het de bedoeling dat in de toekomst de content georganiseerd en gegenereerd wordt door studenten.

Schrijf en implementeer een plan om open onderzoek Groningen interactiever te maken. Eventueel gekoppeld aan de andere opdracht aangaande naamsbekendheid. Implementeer adviezen die binnen mogelijkheden liggen in de gestelde periode.

Wie zoeken wij?

Aanbod vanuit WIJS

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een samenwerkingsorganisatie die werkt aan verbinding tussen studenten en andere inwoners van Groningen. Namens WIJS doen studenten: onderzoek, geven ze advies vanuit hun vakgebied en organiseren ze allerlei activiteiten voor en met andere inwoners van Groningen. Je kan ons zien als een tussenpersoon tussen jou en de opdrachtgever. Zo dragen de studenten hun steentje bij aan Groningen en leren zij op hun beurt van stad en haar inwoners. Want iederéén kan van elkaar leren. Wanneer je bij WIJS onderzoek doet schrijf je een adviesproduct die niet in de archiefkast terecht komt. We nemen jouw advies serieus en begeleiden je om aanbevelingen op te leveren die impact hebben op de wijk, onze organisatie of allebei. Je werkt zelfstandig aan je onderzoek, maar je staat er niet alleen voor. Bij WIJS ben je onderdeel van een leernetwerk bestaande uit: andere studenten, professionals en docenten en heeft ruim aanbod met allerlei activiteiten.

In ruil voor de onderzoeksopdracht, vraagt WIJS je ook om je 8 uur per week in te zetten voor de stad. Je kunt kiezen hoe je die 8 uur wilt inzetten vanuit een keuzemenu van WIJS. In de introductieweek van WIJS, die start op maandag 12 februari 2024, ga je hier samen met de andere studenten naar kijken.

Werk je graag in een dynamische omgeving samen met studenten van verschillende opleidingen en ben je maatschappelijk betrokken? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@wijsgroningen.nl.