In 2023 heeft WIJ Groningen het charter Diversiteit van de SER ondertekend. Een van de speerpunten is het actualiseren en het meer divers en inclusief maken van het werving- en selectiebeleid zodat dit kan gaan leiden tot een meer diverse personeelssamenstelling. Denk hierbij aan het inzetten van de juiste wervingskanalen, pakkende teksten, wervingscriteria, etc.

Opdrachtomschrijving

De wens als eindresultaat voor deze opdracht is een adviesrapport dat WIJ Groningen de mogelijkheid geeft een diverser personeelssamenstelling te realiseren. 

Wie zoeken wij?

Aanbod vanuit WIJS

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een samenwerkingsorganisatie die werkt aan verbinding tussen studenten en andere inwoners van Groningen. Namens WIJS doen studenten: onderzoek, geven ze advies vanuit hun vakgebied en organiseren ze allerlei activiteiten voor en met andere inwoners van Groningen. Je kan ons zien als een tussenpersoon tussen jou en de opdrachtgever. Zo dragen de studenten hun steentje bij aan Groningen en leren zij op hun beurt van stad en haar inwoners. Want iederéén kan van elkaar leren. Wanneer je bij WIJS onderzoek doet schrijf je een adviesproduct die niet in de archiefkast terecht komt. We nemen jouw advies serieus en begeleiden je om aanbevelingen op te leveren die impact hebben op de wijk, onze organisatie of allebei. Je werkt zelfstandig aan je onderzoek, maar je staat er niet alleen voor. Bij WIJS ben je onderdeel van een leernetwerk bestaande uit: andere studenten, professionals en docenten en heeft ruim aanbod met allerlei activiteiten.

In ruil voor de onderzoeksopdracht, vraagt WIJS je ook om je 8 uur per week in te zetten voor de stad. Je kunt kiezen hoe je die 8 uur wilt inzetten vanuit een keuzemenu van WIJS. In de introductieweek van WIJS, die start op maandag 12 februari 2024, ga je hier samen met de andere studenten naar kijken.

Werk je graag in een dynamische omgeving samen met studenten van verschillende opleidingen en ben je maatschappelijk betrokken? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@wijsgroningen.nl.

Afgelopen jaar is er een talentpool opgezet voor WIJ Groningen. Als student heb jij de kans om bij te dragen aan de ontwikkeling hiervan. De talentpool bestaat momenteel uit ‘runners up’ uit sollicitatieprocedures, talentvolle stagiaires en vrijwilligers, open sollicitanten en interne medewerkers met de wens om op een andere plek of functie te werken. Momenteel is de talentpool slechts een Excel-document, toch wil WIJ Groningen de talentpool binnen de organisatie verspreiden. Daarbij hebben we jouw hulp nodig!

Opdrachtomschrijving

De uitdaging is om de talentpool op een professionele en toegankelijke manier te presenteren aan de gehele organisatie, met als uiteindelijk doel meer collega’s toegang te geven tot dit bestand. Wij willen graag dat je meedenkt over hoe we de talentpool kunnen uitrollen, zodat de organisatie op een effectieve en professionele wijze gebruik hiervan kan maken. 

Wie zoeken wij?

Aanbod vanuit WIJS

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een samenwerkingsorganisatie die werkt aan verbinding tussen studenten en andere inwoners van Groningen. Namens WIJS doen studenten: onderzoek, geven ze advies vanuit hun vakgebied en organiseren ze allerlei activiteiten voor en met andere inwoners van Groningen. Je kan ons zien als een tussenpersoon tussen jou en de opdrachtgever. Zo dragen de studenten hun steentje bij aan Groningen en leren zij op hun beurt van stad en haar inwoners. Want iederéén kan van elkaar leren. Wanneer je bij WIJS onderzoek doet schrijf je een adviesproduct die niet in de archiefkast terecht komt. We nemen jouw advies serieus en begeleiden je om aanbevelingen op te leveren die impact hebben op de wijk, onze organisatie of allebei. Je werkt zelfstandig aan je onderzoek, maar je staat er niet alleen voor. Bij WIJS ben je onderdeel van een leernetwerk bestaande uit: andere studenten, professionals en docenten en heeft ruim aanbod met allerlei activiteiten.

In ruil voor de onderzoeksopdracht, vraagt WIJS je ook om je 8 uur per week in te zetten voor de stad. Je kunt kiezen hoe je die 8 uur wilt inzetten vanuit een keuzemenu van WIJS. In de introductieweek van WIJS, die start op maandag 12 februari 2024, ga je hier samen met de andere studenten naar kijken.

Werk je graag in een dynamische omgeving samen met studenten van verschillende opleidingen en ben je maatschappelijk betrokken? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@wijsgroningen.nl.

Tijdens de maatschappelijke diensttijd (MDT) zetten jongeren tussen 12 en 30 jaar zich vrijwillig in voor een ander. Ze geven bijvoorbeeld taalles aan statushouders  of organiseren samen een maatschappelijk evenement. Jongeren doen dit vanuit school ( bijv. bij burgerschapsvorming), opleiding ( stages, projecten, tussenjaar), naast een baan ( vrijwilligerswerk) of als werkzoekende (vrijwilligerswerk, onderdeel van een traject). MDT is een landelijke regeling waarin jaarlijks voor 400 miljoen euro  projecten worden gefinancierd. In Groningen zijn al meerdere projecten uitgevoerd en Groningen wil meer proberen aan te sluiten bij de afzonderlijke doelgroepen binnen MDT. Daarom schrijft zij deze opdracht uit om inzicht te krijgen in de motivatie van jongeren. 

Opdrachtomschrijving

We willen graag dat er op basis van:

Een onderzoeksopzet wordt gemaakt voor afzonderlijke doelgroepen waarbij inzicht wordt gekregen in:

Wie zoeken wij?

Aanbod vanuit WIJS

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een samenwerkingsorganisatie die werkt aan verbinding tussen studenten en andere inwoners van Groningen. Namens WIJS doen studenten: onderzoek, geven ze advies vanuit hun vakgebied en organiseren ze allerlei activiteiten voor en met andere inwoners van Groningen. Je kan ons zien als een tussenpersoon tussen jou en de opdrachtgever. Zo dragen de studenten hun steentje bij aan Groningen en leren zij op hun beurt van stad en haar inwoners. Want iederéén kan van elkaar leren. Wanneer je bij WIJS onderzoek doet schrijf je een adviesproduct die niet in de archiefkast terecht komt. We nemen jouw advies serieus en begeleiden je om aanbevelingen op te leveren die impact hebben op de wijk, onze organisatie of allebei. Je werkt zelfstandig aan je onderzoek, maar je staat er niet alleen voor. Bij WIJS ben je onderdeel van een leernetwerk bestaande uit: andere studenten, professionals en docenten en heeft ruim aanbod met allerlei activiteiten.

In ruil voor de onderzoeksopdracht en de intensieve begeleiding, vraagt WIJS je ook om je 8 uur per week in te zetten voor de stad. Je kunt kiezen hoe je die 8 uur wilt inzetten vanuit een keuzemenu van WIJS. In de introductieweek van WIJS, die start op maandag 12 februari 2024, ga je hier samen met de andere studenten naar kijken.

Werk je graag in een dynamische omgeving samen met studenten van verschillende opleidingen en ben je maatschappelijk betrokken? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@wijsgroningen.nl.

WIJS werkt samen met het Akkoord van Groningen en OIS Groningen aan de ontwikkeling van Open Onderzoek Groningen. Met platform Open Onderzoek Groningen willen we data, inzichten en aanbevelingen uit scripties, publicaties en onderzoeken van stagiaires en trainees bewaard houden voor Groningen en hiermee integrale kennisdeling bevorderen onder inwoners, medewerkers en onderzoekers. De onderzoeken beslaan een breed aantal thema’s en domeinen. Gepubliceerde onderzoeken worden opengesteld voor alle inwoners, beleidsmedewerkers, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Opdrachtomschrijving

Open onderzoek Groningen is nog maar weinig bekend onder studenten en andere gebruikers. De wens is om meer naamsbekendheid te genereren onder studenten en professionals, zodat beide doelgroepen zelf de weg gaan vinden naar deze databank. Voor zowel het opzoeken van documentatie, als het plaatsen van onderzoeken.

Onderzoek de bekendheid van open onderzoek Groningen en schrijf een adviesplan t.b.v. het generen van meer naamsbekendheid

Wie zoeken wij?

Aanbod vanuit WIJS

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een samenwerkingsorganisatie die werkt aan verbinding tussen studenten en andere inwoners van Groningen. Namens WIJS doen studenten: onderzoek, geven ze advies vanuit hun vakgebied en organiseren ze allerlei activiteiten voor en met andere inwoners van Groningen. Je kan ons zien als een tussenpersoon tussen jou en de opdrachtgever. Zo dragen de studenten hun steentje bij aan Groningen en leren zij op hun beurt van stad en haar inwoners. Want iederéén kan van elkaar leren. Wanneer je bij WIJS onderzoek doet schrijf je een adviesproduct die niet in de archiefkast terecht komt. We nemen jouw advies serieus en begeleiden je om aanbevelingen op te leveren die impact hebben op de wijk, onze organisatie of allebei. Je werkt zelfstandig aan je onderzoek, maar je staat er niet alleen voor. Bij WIJS ben je onderdeel van een leernetwerk bestaande uit: andere studenten, professionals en docenten en heeft ruim aanbod met allerlei activiteiten.

In ruil voor de onderzoeksopdracht, vraagt WIJS je ook om je 8 uur per week in te zetten voor de stad. Je kunt kiezen hoe je die 8 uur wilt inzetten vanuit een keuzemenu van WIJS. In de introductieweek van WIJS, die start op maandag 12 februari 2024, ga je hier samen met de andere studenten naar kijken.

Werk je graag in een dynamische omgeving samen met studenten van verschillende opleidingen en ben je maatschappelijk betrokken? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@wijsgroningen.nl.

In de Korrewegwijk wonen veel studenten en daarom heeft Werkgroep De Groene Korrewegwijk vorig jaar acties ondernomen met betrekking tot isolatie en energiebesparing en viel het ons op dat weinig studenten hieraan deelnamen. Dit leidt tot twee vragen. Allereerst, hoe kunnen we de studenten in de Korrewegwijk bereiken, motiveren en ondersteunen om energiebesparende maatregelen te nemen? Ten tweede, hoe kunnen we verhuurders aanmoedigen om duurzaamheidsmaatregelen te treffen? 

Opdrachtomschrijving

Wie zoeken wij?

Aanbod vanuit WIJS

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een samenwerkingsorganisatie die werkt aan verbinding tussen studenten en andere inwoners van Groningen. Namens WIJS doen studenten: onderzoek, geven ze advies vanuit hun vakgebied en organiseren ze allerlei activiteiten voor en met andere inwoners van Groningen. Je kan ons zien als een tussenpersoon tussen jou en de opdrachtgever. Zo dragen de studenten hun steentje bij aan Groningen en leren zij op hun beurt van stad en haar inwoners. Want iederéén kan van elkaar leren. Wanneer je bij WIJS onderzoek doet schrijf je een adviesproduct die niet in de archiefkast terecht komt. We nemen jouw advies serieus en begeleiden je om aanbevelingen op te leveren die impact hebben op de wijk, onze organisatie of allebei. Je werkt zelfstandig aan je onderzoek, maar je staat er niet alleen voor. Bij WIJS ben je onderdeel van een leernetwerk bestaande uit: andere studenten, professionals en docenten en heeft ruim aanbod met allerlei activiteiten.

In ruil voor de onderzoeksopdracht, vraagt WIJS je ook om je 8 uur per week in te zetten voor de stad. Je kunt kiezen hoe je die 8 uur wilt inzetten vanuit een keuzemenu van WIJS. In de introductieweek van WIJS, die start op maandag 12 februari 2024, ga je hier samen met de andere studenten naar kijken.

Werk je graag in een dynamische omgeving samen met studenten van verschillende opleidingen en ben je maatschappelijk betrokken? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@wijsgroningen.nl.

WIJS werkt samen met het Akkoord van Groningen en OIS Groningen aan de ontwikkeling van Open Onderzoek Groningen. Met platform Open Onderzoek Groningen willen we data, inzichten en aanbevelingen uit scripties, publicaties en onderzoeken van stagiaires en trainees bewaard houden voor Groningen en hiermee integrale kennisdeling bevorderen onder inwoners, medewerkers en onderzoekers. De onderzoeken beslaan een breed aantal thema’s en domeinen. Gepubliceerde onderzoeken worden opengesteld voor alle inwoners, beleidsmedewerkers, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Opdrachtomschrijving

Open onderzoek Groningen is een statische databank waar wijkgerichte onderzoeken te vinden zijn. De wens is om er een interactief platform van te maken waar de onderzoekers vertellen over hun onderzoek en ervaringen, filmpjes over de initiatieven in wijken te vinden zijn en studenten een blog schrijven over hun stage/ ervaring etc. Daarnaast is het de bedoeling dat in de toekomst de content georganiseerd en gegenereerd wordt door studenten.

Schrijf en implementeer een plan om open onderzoek Groningen interactiever te maken. Eventueel gekoppeld aan de andere opdracht aangaande naamsbekendheid. Implementeer adviezen die binnen mogelijkheden liggen in de gestelde periode.

Wie zoeken wij?

Aanbod vanuit WIJS

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een samenwerkingsorganisatie die werkt aan verbinding tussen studenten en andere inwoners van Groningen. Namens WIJS doen studenten: onderzoek, geven ze advies vanuit hun vakgebied en organiseren ze allerlei activiteiten voor en met andere inwoners van Groningen. Je kan ons zien als een tussenpersoon tussen jou en de opdrachtgever. Zo dragen de studenten hun steentje bij aan Groningen en leren zij op hun beurt van stad en haar inwoners. Want iederéén kan van elkaar leren. Wanneer je bij WIJS onderzoek doet schrijf je een adviesproduct die niet in de archiefkast terecht komt. We nemen jouw advies serieus en begeleiden je om aanbevelingen op te leveren die impact hebben op de wijk, onze organisatie of allebei. Je werkt zelfstandig aan je onderzoek, maar je staat er niet alleen voor. Bij WIJS ben je onderdeel van een leernetwerk bestaande uit: andere studenten, professionals en docenten en heeft ruim aanbod met allerlei activiteiten.

In ruil voor de onderzoeksopdracht, vraagt WIJS je ook om je 8 uur per week in te zetten voor de stad. Je kunt kiezen hoe je die 8 uur wilt inzetten vanuit een keuzemenu van WIJS. In de introductieweek van WIJS, die start op maandag 12 februari 2024, ga je hier samen met de andere studenten naar kijken.

Werk je graag in een dynamische omgeving samen met studenten van verschillende opleidingen en ben je maatschappelijk betrokken? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar info@wijsgroningen.nl.