Student

Ben je enthousiast en werk je graag in een dynamische omgeving met studenten van verschillende opleidingen, dan biedt WIJS verschillende stage- en afstudeeropdrachten. Hieronder vind je het huidige aanbod aan stage- en afstudeeropdrachten voor een aantal opleidingen. Ook voor andere opleidingen zijn er voor afstudeerders mogelijkheden. In overleg kan er naar een passende opdracht worden gezocht. Vind jij WIJS een interessante organisatie om je stage of afstudeeropdracht voor te vervullen? Stuur ons een mail met jouw CV en motivatie, zodat we samen met jou kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Vacature stage Communicatie

Tijdens je stage ben je medeverantwoordelijk voor de communicatie vanuit WIJS. Je beheert de sociale media, adviseert over nieuwe content en loopt mee met de communicatieadviseur bij WIJS. Ook help je vanuit jouw kennis kleine bewonersinitiatieven en startende ondernemers op weg met advies op het gebied van communicatie en marketing.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Stage vacature Communicatie

Afstudeeropdracht Bedrijfseconomie: Risicomanagement WIJS

WIJS is een jonge, groeiende organisatie. Bij een groeiende organisatie komen altijd risico’s kijken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer er geen klanten meer gebruik maken van de diensten? Of wanneer studenten niet meer willen werken bij WIJS? Of wanneer de financiële geldstromen uitblijven? Of wanneer een verkeerd advies wordt gegeven? WIJS kent risico’s en gaat er enigszins mee om, maar er is nog geen structureel plan voor. Daarbij zijn niet alle risico’s in kaart en heeft WIJS niet goed in beeld hoe realistisch deze risico’s zijn en wat de mogelijke impact is van de risico’s. Daarom wil WIJS graag een risico analyse voor de aankomende drie jaar laten opstellen.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Afstudeeropdracht Bedrijfseconomie: Risicomanagment bij WIJS

Afstudeeropdracht Social Work: Behoefteonderzoek onder jongere ouderen

De huidige verpleeghuizen zijn ontstaan in de periode dat je oud was bij 55 a 60 jaar. Het gaat veelal om grote locaties. De maatschappij verandert echter en de leeftijdscategorie 55-60 voelt zich wellicht minder oud dan wij denken. De oprichter van de website: ‘mensen met dementie Groningen’ is benieuwd naar de behoeftes en wensen van deze ‘jonge ouderen’.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

 

Afstudeeropdracht Social Work: Jongere ouderen

Afstudeeropdracht Marketing/Commerciële Economie: Blije Business

De Blije Business is een collectief van ondernemers in de Korrewegwijk (er staan in deze wijk meer dan 1000 ondernemers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel). Ze komen samen om kennis uit te wisselen, activiteiten te organiseren in de wijk en om een actief netwerk te vormen. Ze missen toch nog een groot aandeel van ondernemers die niet zijn aangesloten. Daarom willen ze een marketingplan ontwikkelen.

 

Afstudeeropdracht Blije Business

Afstudeeropdracht Facility Management: Facilitair Plan voor WIJ-team Selwerd

Het WIJ-team Selwerd Paddepoel Tuinwijk wil graag dat hun kantoor/werkruimte wordt herzien. Het is er nu “rommelig, vol, benauwd en niet inspirerend.” Daarom is het WIJ-team op zoek naar een student die kan adviseren over de inrichting van de huidige kantoorruimte.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Afstudeeropdracht FM - WIJ Selwerd

Afstudeeropdracht Toegepaste Psychologie/Human Resource Management: Competentieontwikkeling bij studenten

Bij WIJS krijgen studenten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak. Studenten doen bij WIJS projecten die ten goede komen aan de Groningse samenleving. Onderzoeken, activiteiten organiseren, stagelopen of bewoners helpen hoort hier allemaal bij. WIJS heeft hierbij twee belangrijke kerncompetenties centraal gesteld: burgerschap en ondernemerschap. Maar hoe ontwikkel je dat nou echt bij de studenten?

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Afstudeeropdracht competenties ontwikkelen bij studenten

Afstudeeropdracht Social Work/Toegepaste Psychologie: Intake van cliënten bij voedselbank Groningen

De intake bij de voedselbank word gedaan door enthousiaste vrijwilligers met variërende ervaring in het begeleiden van klanten. Klanten worden doorgestuurd door verschillende partijen, zoals Stichting WIJ. Enige kennis van zaken van de vrijwilligers die de intake doen zou van toegevoegde waarde zijn. Zodat op lange termijn de klanten van de Voedselbank beter kunnen worden geholpen en wellicht sneller kunnen uitstromen.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Afstudeeropdracht intake Voedselbank

Afstudeeropdracht Social Work/Toegepaste Psychologie: Wijkvernieuwing in Groningen

De Hoogte/Indische buurt zijn twee wijken in ontwikkeling. Het zijn op dit moment wijken waar veel grootstedelijke problemen voordien. Denk aan armoede, eenzaamheid, ongelijkheid, analfabetisme, etc.. De gemeente Groningen heeft een Wijkvernieuwingsplan opgesteld die in de aankomende tien jaar moet worden uitgevoerd. Een van de projectleiders van dit plan heeft een aantal onderzoeksvragen opgesteld.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Afstudeeropdracht wijkvernieuwingsplan vormgeven

Afstudeeropdracht Social Work: Bestaanszekerheid van vrouwen in kansarme wijken

De coöperatieve vakschool in Groningen wil graag van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Hier willen zij de focus leggen op armoede onder vrouwen, vaak in kansarme wijken. Het gaat daarbij niet zozeer om het financieel onafhankelijk te zijn, maar meer om het waarborgen van de bestaanszekerheid van de vrouwen. Het doel is om de ontwikkelingen die al hebben plaatsgevonden voor deze doelgroep verder te versterken.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Afstudeeropdracht coöperatieve vakschool

Afstudeeropdracht Communicatie/Commerciële Economie: Onze Glossy is uit!

Afgelopen half jaar heeft één van onze communicatiestudenten hard gewerkt aan het ontwerpen en indelen van de allereerste Glossy van WIJS! Een tijdschrift dat op een laagdrempelige manier wijkbewoners uit Paddepoel bekend maakt met onze dienstverlening in het winkelcentrum. We hebben het plan om dit magazine op meerdere plekken te verspreiden, maar willen ook bewoners die niet zo vaak op deze plekken komen bereiken met ons nieuwe communicatiemiddel. Hoe maken we bekend aan de wijk dat dit nieuwe magazine in te kijken is?

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Afstudeeropdracht marketing nieuwe glossy

Afstudeeropdracht Communicatie: Campagneplan informeren internationale studenten over recycling

Vorig jaar hebben studenten van de Hanzehogeschool meerdere campagnes ontworpen om internationale studenten te informeren over hoe ze kunnen recyclen en Groningen. De Green Office is op zoek naar een student die deze verschillende campagnes beoordeelt, aanscherpt en omzet tot één campagne.

Afstudeeropdracht campagneplan internationals

Afstudeeropdracht Bedrijfskunde: Nieuwe vormen van bestuur in de wijk

Veel wijkbesturen (en bewonersoverleggen, stichtingen en wijkraden) kampen met een tekort aan bestuursleden. Vaak bestaan deze besturen uit gepensioneerde mensen die geen weerspiegeling zijn van de wijk. Zijn wijkraden eigenlijk nog wel van deze tijd? Of zijn andere vormen van bestuur beter om een afspiegeling te creëren van de buurt?

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

 

 

Afstudeeropdracht: nieuwe vormen van bestuur in de wijk

Afstudeeropdracht voor verschillende opleidingen: Tweede locatie WIJS

Een opdracht die zich leent voor veel verschillende studierichtingen. WIJS wil graag onderzoeken hoe er in een andere wijk een tweede locatie kan worden opgericht. Hiervoor is WIJS op zoek naar studenten van verschillende opleidingen die samen vanuit hun expertise een onderzoeksvraag behandelen. De vraag is onder andere relevant voor de opleiding: Bedrijfseconomie, Facility Management, Communicatie en Human Resource Management.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Afstudeeropdracht tweede locatie WIJS

Afstudeeropdracht Communicatie/Facility Management: Evenementen verbinden Stadjers en studenten

WIJS heeft als ambitie om twee keer per jaar een klein evenement te organiseren. Het team van WIJS heeft in de afgelopen jaren verschillende dagen of weken georganiseerd, waaronder: De week van de student, Let’s Gro Lab en het 2,5 jarig bestaan van WIJS. Nu WIJS al een aantal jaren bestaat, zijn we op zoek naar meer structuur, ook in het organiseren van evenementen.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Afstudeeropdracht evenementenplan WIJS

Vacature Communicatie: Een herinnering aan 90 jaar voetbalgeschiedenis in Groningen

In 2019 bestaat Amicitia -VMC  90 jaar en dat wil men graag vieren! De vereniging wil hun geschiedenis graag tastbaar maken door middel van een film, poster, of boek. In 1979 verscheen er het Amicitiagedenkboek n.a.v. het 50-jarig bestaan. Nu is het bestuur op zoek naar een passend vervolg.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Afstudeeropdracht Amicitia VMC

Word vrijwilliger bij het juridisch steunpunt van WIJS!

Bij WIJS werken studenten van verschillende rechtenopleidingen samen binnen het Juridisch Steunpunt.  Het Juridisch Steunpunt ondersteunt bewoners met juridische vragen door advies te geven en door mee te helpen met het opstellen van juridische stukken.
Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder

Word vrijwilliger bij het juridisch steunpunt van WIJS!

Word vrijwilliger als (toegepaste) psychologiestudent bij WIJS!

Bij WIJS werken studenten van verschillende opleidingen om Stadjers te ondersteunen. WIJS krijgt regelmatig verzoeken van bewoners of organisaties om persoonlijke ondersteuning te bieden aan verschillende doelgroepen. Ben je enthousiast  en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op!  De volledige vacaturetekst vind je hieronder.

Word vrijwilliger als (toegepaste) psychologiestudent bij WIJS!

Afstudeeronderzoek Bedrijfskunde: Implementatie Governance model WIJS

WIJS bestaat inmiddels drie jaar en het team van WIJS is in korte tijd uitgegroeid van drie naar negen leden. Om te kunnen blijven groeien zal WIJS moeten professionaliseren. Dat betekent ook dat er gekeken moet worden naar een goede manier van bestuur. Bedrijven en stichtingen maken hiervoor vaak gebruik van een vaste governance code, maar WIJS classificeert niet als stichting of bedrijf, wat het lastig maakt om aan te sluiten bij een passende code. Daarom is WIJS op zoek naar een passend model met concrete adviezen, die de bedrijfsvoering efficiënter maken.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Volledige afstudeeropdracht Bedrijfskunde: Governance model voor WIJS

Afstudeeronderzoek Human Resource Management: Instroom – doorstroom – uitstroom

WIJS heeft met veel studenten te maken die zich inzetten door het doen van onderzoek, het uitvoeren van activiteiten of het geven van advies. Hierin speelt ook de HRM-cyclus een belangrijke rol.  WIJS heeft dit nog niet goed op papier staan. WIJS wil ook graag meer inzicht krijgen in deze HRM-cyclus en mogelijke verbeterpunten hierin.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Volledige afstudeeropdracht HRM: Cyclus instroom - doorstroom - uitstroom
3024
Studenten
176
Projecten
11529
Koppen koffie
Wij vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld.
Onze privacyverklaring leest u hier