Student

Ben je enthousiast en werk je graag in een dynamische omgeving met studenten van verschillende opleidingen, dan biedt WIJS verschillende stage- en afstudeeropdrachten. Hieronder vind je het huidige aanbod aan stage- en afstudeeropdrachten voor een aantal opleidingen. Ook voor andere opleidingen zijn er voor afstudeerders mogelijkheden. In overleg kan er naar een passende opdracht worden gezocht. Vind jij WIJS een interessante organisatie om je stage of afstudeeropdracht voor te vervullen? Stuur ons een mail met jouw CV en motivatie, zodat we samen met jou kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Vacature Stagiair(e) Facility Management bij WIJS

We zijn een jonge, dynamische organisatie en worden bijna volledig gerund door studenten vanuit allerlei verschillende studierichtingen. Voor aankomend semester (vanaf september 2018) zijn we op zoek naar een stagiair Facility Management die onder andere diverse events (zoals bijeenkomsten en workshops) kan gaan organiseren en onderzoek gaat doen naar de hospitality van WIJS. Daarnaast krijg je de ruimte om jezelf optimaal te ontwikkelen en naar eigen inzicht onderzoek te doen.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Volledige stagevacature Facility Management

Afstudeeronderzoek Communicatie: De wijk bepaalt in de Oosterparkwijk!

Op basis van een wijkraadsysteem uit Londen is in de Oosterparkwijk een experiment gestart waarbij wijkbewoners door middel van loting worden uitgekozen om samen met bewoners beslissingen te nemen over de wijk. Tijdens dit tweejarige experiment is deze Coöperatieve wijkraad op zoek naar een communicatieplan om bewoners zo goed mogelijk te bereiken. Deze opdracht leent zich het best voor studenten met een interesse in overheidscommunicatie. Tijdens het onderzoek kom je zowel in aanraking met wijkbewoners, als met gemeenteraadsleden en professionals op het gebied van overheidscommunicatie.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Volledige afstudeeropdracht Communicatie: Coöperatieve Wijkraad Oosterpark

Afstudeeronderzoek Communicatie: Steunpunten WIJS

WIJS heeft verschillende steunpunten waar bewoners vragen of advies terecht kunnen. Zo is er het juridische steunpunt, het ondernemerssteunpunt en het communicatiesteunpunt. WIJS wil graag deze steunpunten beter uitlichten voor bewoners, maar elk steunpunt is op dit moment anders ingericht. WIJS wil weten hoe de steunpunten als één geheel gepositioneerd kunnen worden in de wijk. Naast de externe communicatie is het belangrijk om hierbij ook te kijken naar de manier waarop de steunpunten georganiseerd zijn. Je houdt dus in het advies ook rekening met de huidige organisatiestructuur van de steunpunten, ideale openingstijden, onderlinge afstemming en de mate van zelfsturing die de verschillende steunpunten hebben.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Volledige afstudeeropdracht Communicatie: Steunpunten WIJS

Afstudeeronderzoek Communicatie/CE: Positionering WIJS richting stakeholders

WIJS bestaat nu 3 jaar en zit in de fase om verder te professionaliseren als organisatie. Daarbij is ook de wens om de communicatie richting stakeholders te professionaliseren en WIJS te positioneren als aantrekkelijke opdrachtgever met hoge maatschappelijke impact op de omgeving. De onderzoeksvraag luidt dan ook: Hoe zorg je ervoor dat je als netwerkorganisatie aantrekkelijk bent voor stakeholders en mogelijke subsidiepartners? 

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Volledige afstudeeropdracht Communicatie/CE: Positionering WIJS richting stakeholders

Afstudeeronderzoek Toegepaste Psychologie:

Afgelopen half jaar is binnen WIJS onderzoek verricht naar talentontwikkeling onder afstudeerders bij WIJS. Om talentontwikkeling te bevorderen zijn randvoorwaarden geschetst waar talentontwikkeling mee kan worden bevorderd. Nu is er behoefte naar vervolgonderzoek dat zich richt op het optimaal inzetten van talent binnen WIJS als organisatie. Het onderzoek is ontwerpgericht en heeft als doelgroep alle studenten die bij WIJS een afstudeeronderzoek doen. Het gaat om 12 -20 studenten per semester van wie WIJS het belangrijk vindt dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen tot jonge professional op de arbeidsmarkt.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Volledige afstudeeropdracht TP: Talenttool

Afstudeeropdracht Toegepaste Psychologie: Burn-outs onder studenten

Afgelopen half jaar is binnen WIJS onderzoek verricht naar burn-outs onder studenten. WIJS wil namelijk een bijdrage leveren aan het voorkomen van en het helpen omgaan met burn-outs onder deze doelgroep. Eén van de bevindingen uit het onderzoek is dat het onderwerp op dit moment een taboe is binnen de groep. Er is dus behoefte aan vervolgonderzoek dat zich richt op het verlagen van de drempel en het doorbreken van de taboe op het gebied van burn-outs.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

 

Volledige afstudeeropdracht TP: Burn-outs onder studenten

Afstudeeronderzoek SJD/Rechten: Begrijpelijk maken wet- en regelgeving

Voor veel laaggeletterden in de stad is wet- en regelgeving een lastig begrip, maar tegelijkertijd is het voor elke bewoner van Groningen een belangrijk onderwerp. Zeker als het gaat om regels en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld uitkeringen, is voor bewoners niet altijd duidelijk waar ze recht op hebben en hoe ze bepaalde aanvragen kunnen doen. Eén van de doelstellingen van WIJS voor de komende tijd is om wet- en regelgeving begrijpelijk te maken voor de burger en om handvatten aan te bieden die hierbij helpen. Het doel van het onderzoek is om een product of prototype van een product op te leveren dat bijdraagt aan het begrijpelijk maken van wet- en regelgeving.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Volledige afstudeeropdracht SJD/Rechten: Begrijpelijk maken wet- en regelgeving

Afstudeeronderzoek Bedrijfskunde: Implementatie Governance model WIJS

WIJS bestaat inmiddels drie jaar en het team van WIJS is in korte tijd uitgegroeid van drie naar negen leden. Om te kunnen blijven groeien zal WIJS moeten professionaliseren. Dat betekent ook dat er gekeken moet worden naar een goede manier van bestuur. Bedrijven en stichtingen maken hiervoor vaak gebruik van een vaste governance code, maar WIJS classificeert niet als stichting of bedrijf, wat het lastig maakt om aan te sluiten bij een passende code. Daarom is WIJS op zoek naar een passend model met concrete adviezen, die de bedrijfsvoering efficiënter maken.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Volledige afstudeeropdracht Bedrijfskunde: Governance model voor WIJS

Afstudeeronderzoek Human Resource Management: Instroom – doorstroom – uitstroom

WIJS heeft met veel studenten te maken die zich inzetten door het doen van onderzoek, het uitvoeren van activiteiten of het geven van advies. Hierin speelt ook de HRM-cyclus een belangrijke rol.  WIJS heeft dit nog niet goed op papier staan. WIJS wil ook graag meer inzicht krijgen in deze HRM-cyclus en mogelijke verbeterpunten hierin.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Volledige afstudeeropdracht HRM: Cyclus instroom - doorstroom - uitstroom

Afstudeeronderzoek Social Work: Gebiedsanalyse voor Wij-Lewenborg

Het Wij-team Lewenborg wil graag een gedegen gebiedsanalyse maken. Hiertoe heeft het team input nodig over de vraag hoe het Wij-team Lewenborg aansluit bij landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid omtrent sociaal werk?

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Volledige afstudeeropdracht Social Work: Gebiedsanalyse Wij-Lewenborg

Afstudeeronderzoek Social Work: Zelfredzaamheid bevorderen door samenwerking WIJ

WIJS is werkzaam in het ‘voorliggende veld’, waarbij studenten wijkbewoners met vragen helpen en getraind worden in het bevorderen van zelfredzaamheid. Wij-teams hebben ook als opdracht om de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. De samenwerking op dit gebied zou beter kunnen. WIJS wil graag een advies over mogelijke nieuwe manieren van samenwerking.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Volledige afstudeeropdracht Social Work: Zelfredzaamheid bevorderen

Afstudeeronderzoek Social Work: Bereiken eenzame ouderen Selwerd

Uit een eerder onderzoek is gebleken dat er eenzaamheid onder ouderen is in de wijk Selwerd en Paddepoel. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het moeilijk is om met eenzame ouderen in gesprek te gaan. Om toch de groep eenzame ouderen te bereiken en hun vraag op te halen is het noodzakelijk dat er op een laagdrempelige manier interactie ontstaat met deze groep ouderen.

Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder:

Volledige afstudeeropdracht Social Work: Bereiken eenzame ouderen Selwerd

Word vrijwilliger bij het juridisch steunpunt van WIJS!

Bij WIJS werken studenten van verschillende rechtenopleidingen samen binnen het Juridisch Steunpunt.  Het Juridisch Steunpunt ondersteunt bewoners met juridische vragen door advies te geven en door mee te helpen met het opstellen van juridische stukken.
Ben je enthousiast en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op! De volledige vacature vind je hieronder

Word vrijwilliger bij het juridisch steunpunt van WIJS!

Word vrijwilliger als (toegepaste) psychologiestudent bij WIJS!

Bij WIJS werken studenten van verschillende opleidingen om Stadjers te ondersteunen. WIJS krijgt regelmatig verzoeken van bewoners of organisaties om persoonlijke ondersteuning te bieden aan verschillende doelgroepen. Ben je enthousiast  en wil je jezelf verder ontwikkelen in een praktijkomgeving? Neem dan contact met ons op!  De volledige vacaturetekst vind je hieronder.

Word vrijwilliger als (toegepaste) psychologiestudent bij WIJS!
3024
Studenten
176
Projecten
11529
Koppen koffie