Geluidsoverlast? Dan bel je toch even aan?

Geluidsoverlast? Dan bel je toch even aan?

In de Schildersbuurt leven student en Stadjer dwars door elkaar heen. In een aantal straten overheerst het aantal studentenhuizen en dat vraagt om goede afspraken over het samenleven in de wijk. Hoe kun je bijvoorbeeld rekening houden met geluidsoverlast in de avonduren? Het zou niet de eerste keer zijn dat een bewoner zijn bed verlaat om aan te bellen en erachter te komen dat de bel van het studentenhuis niet meer werkt. De wijkraad van de Schildersbuurt vond via WIJS vier studenten die tijdens hun minor consumentengedrag wilden onderzoeken op welke manieren studenten worden gemotiveerd om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

De zoektocht van de vier studenten, Julianne, Gerjan, Anne en Lauren, begon met een bezoek aan de wijkraad van de Schildersbuurt. Hier ontmoetten ze een aantal wijkbewoners die al jaren actief in contact staan met studenten in hun nabije omgeving. Ze doen hun best om op een persoonlijke manier het gesprek aan te gaan met studenten en goede onderlinge afspraken te maken, maar de doorstroom in studentenhuizen is natuurlijk hoog en door het grote aantal studenten in de wijk kan deze persoonlijke aanpak zomaar uitmonden in een fulltimebaan.

Ondertussen werd er door een aantal bewoners wel structureel overlast ervaren tot laat in de avonduren. Om het probleem beter in kaart te krijgen vrogen de studenten vroegen aan bewoners om een dagboekje bij te houden en hier overlast in te melden. Ook organiseerden ze een workshop onder de naam ‘Wijk erger je niet’ waarbij bewoners door middel van een spel vragen beantwoorden over het leven in de wijk.

Tijdens de eindbijeenkomst merkte één van de bewoners op: “Ik ben op een gegeven moment opgehouden met schrijven toen ik merkte dat ik elke avond hetzelfde op papier zette. Geluidsoverlast, de ene dag van een Vindicathuis in de straat en de volgende dag van het Albertushuis ernaast. En ik begrijp het best hoor dat studenten af en toe een feestje willen houden, maar de verhouding student en Stadjer is in deze straten zo scheef dat andere bewoners geen nacht écht rust hebben.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenten spelen “Wijk erger je niet” met bewoners uit de schildersbuurt

De klachten die binnenkomen bij meldpunt overlast van Gemeente Groningen weerspiegelen deze ervaring van bewoners. Want na een paar keer aanspreken op gedrag zit er voor de bewoner niets anders op dan de klacht officiëel te melden, hoe vervelend ze dat zelf soms ook vinden. Dat maakt dat de Schildersbuurt een hoog aantal klachten heeft over geluidsoverlast. Ook rondslingerende fietsen, glaswerk en ander afval worden regelmatig gemeld bij het meldpunt overlast.

Met dit beeld in het achterhoofd onderzochten de studenten manieren om het samenleven tussen student en Stadjer beter te maken. Eén van de eerste conclusies was dat een systeem van beloning bij studenten beter werkt dan een systeem van straf en kan gezien worden als een wetenschappelijk onderbouwde versie van het spreekwoord:  “Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn.” De uitwerking bleek echter lastiger dan gedacht omdat het verlagen van de huur bij goed gedrag, of het belonen van studenten met studiepunten met veel partijen moet worden overlegd. Daarom vondt het viertal een tweede bijdrage aan de oplossing in de vorm van een buurtapp. Door bij overlast via de app een berichtje te sturen, voorkom je dat je als bewoner ’s avonds laat je bet uit moet. Bovendien krijgt de overlastgever dankzij de app niet meteen de politie op de stoep, maar wordt hij of zij er wel op geattendeerd dat ze meer lawaai maken dan ze wellicht doorhebben.


Wijkbewoners en studenten zijn met elkaar in gesprek tijdens de eindpresentatie in buurthuis Op Mars

Tijdens de eindpresentatie in buurthuis Op Mars werden aan bewoners en studenten de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, inclusief een concept van de app die overlast zou kunnen verminderen in de wijk. Voorzitter van de wijkraad, Grietje, is enthousiast over de inzet van deze vier jongeren in het afgelopen half jaar: “Ik ben heel blij met de uitkomsten van dit onderzoek. Het lijkt me vooral leuk om de app verder te ontwikkelen en ook te kijken of we toch op één of andere manieren studenten in de toekomst kunnen belonen voor goed gedrag in de wijk”.

Ben je benieuwd naar de volledige uitkomsten van dit onderzoek? Neem dan een kijkje op www.samenwijser.jouwweb.nl

 

 

3024
Studenten
176
Projecten
11529
Koppen koffie
Wij vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld.
Onze privacyverklaring leest u hier