De scriptie van: Céline van der Kooi

In een spreekkamer op de Hanzehogeschool haalt Céline een plastic huisje uit haar rugtas. Ze plaatst het gebouwtje in een grote lege kom. Tegenover haar in dezelfde ruimte zitten twee beoordelaars en haar opdrachtgever uit de Oosterparkwijk. Aan Céline de taak om hen in vijf minuten te vertellen wat het antwoord is op de vraag…

Burn-outs onder studenten, doorbreek het taboe!

Anne Sturing schreef afgelopen half jaar voor de opleiding Toegepaste Psychologie haar afstudeerscriptie over burn-outs onder studenten. Een maatschappelijk probleem in studentenstad Groningen, maar ook in de rest van Nederland actueel. In haar eigen omgeving ziet de 24-jarige studente veel vrienden die het tijdens hun studie erg druk hebben en daarbij stress ervaren. Ze schreef…

Geluidsoverlast? Dan bel je toch even aan?

In de Schildersbuurt leven student en Stadjer dwars door elkaar heen. In een aantal straten overheerst het aantal studentenhuizen en dat vraagt om goede afspraken over het samenleven in de wijk. Hoe kun je bijvoorbeeld rekening houden met geluidsoverlast in de avonduren? Het zou niet de eerste keer zijn dat een bewoner zijn bed verlaat…

Docent aan het woord: Rob Weitenberg

Wat ik vanaf het begin mooi heb gevonden aan WIJS is dat studenten een ontzettend belangrijke rol spelen en vanaf het begin veel verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen. Studenten worden bij WIJS op deze manier uitgedaagd, maar docenten net zo goed. Een project doen bij WIJS vraagt namelijk dat docenten een andere rol innemen in de begeleiding.…

Tijd voor de belastingaangifte: Het Groninger Forum en WIJS Helpen!

Vanaf 1 maart kan er weer belastingaangifte worden gedaan. Voor wie dit lastig vindt, hebben het Groninger Forum en WIJS het belastingspreekuur in het leven geroepen. Tijdens het belastingspreekuur kunnen Stadjers vrijblijvend ondersteuning krijgen bij het invullen van de belastingformulieren, het aanvragen of activeren van de DigiD, uitstel aanvragen of het aanvragen van betalingsregeling. De studenten…