VEELGESTELDE VRAGEN

Werknemers

Op deze pagina beantwoorden we veelgestelde vragen voor werknemers. Mocht jouw vraag er op het moment niet tussen staan of mocht je behoefte hebben aan meer informatie, dan kun je altijd contact met ons opnemen via juridisch@wijsgroningen.nl. Op donderdagen zijn wij van 13:00 tot 17:00 uur ook telefonisch te bereiken via 06 1509 0987.

Door het coronavirus is er minder werk beschikbaar. Als gevolg hiervan zijn mijn werkuren verminderd. Moet mijn werkgever mij wel volledig uitbetalen?
Ja, jouw werkgever moet alle contracturen uitbetalen. Hier vallen eventuele min-uren ook onder. Min-uren zijn voor risico van de werkgever. Jouw werkgever zou onder omstandigheden een beroep kunnen doen op de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

 

Mijn werkgever heeft door het coronavirus minder werk beschikbaar en zegt dat ik om die reden mijn vakantiedagen moet opnemen. Mag mijn werkgever mij hiertoe verplichten?
Nee, dit mag jouw werkgever niet eenzijdig beslissen. Hij zou je er wel naar mogen vragen, maar je hoeft hier dus niet per se mee akkoord te gaan.

 

Normaal gesproken werk ik volgens een nul-urencontract. Door het coronavirus heb ik geen werk meer. Wat kan ik nu doen?
In dit geval heb je helaas geen recht op loon, tenzij je langer dan 6 maanden in dienst bent. Er bestaat dan een loondoorbetalingsverplichting. Indien je geen recht hebt op loon, kun je zelf een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Je dient bijvoorbeeld te voldoen aan de wekeneis. Deze voorwaarde houdt in dat je minimaal 26 weken hebt gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd. Weken waarin je als zelfstandige hebt gewerkt, tellen niet mee. Dit geldt ook voor weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering. Mocht je geen recht hebben op een WW-uitkering, dan heb je wellicht recht op een bijstandsuitkering. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden. Een bijstandsuitkering kan worden aangevraagd bij de gemeente waarin u woonachtig bent. Een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Groningen kan hier. Heb je hulp nodig met de aanvraag? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Ik ben in mijn proeftijd ontslagen, omdat er geen werk meer is door het coronavirus. Wat kan ik nu doen?
In de eerste instantie kun je in dit geval helaas niets tegen uw ontslag ondernemen. Jouw werkgever mag je in uw proeftijd per direct ontslaan. Voorwaarde is wel dat het overeengekomen proeftijdbeding voldoet aan de wettelijke eisen. Zo mag een proeftijd bijvoorbeeld niet worden afgesproken bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter. Wellicht kom je nog wel in aanmerking voor een WW-uitkering of voor een bijstandsuitkering. Aan beide zijn voorwaarden verbonden. Heb je hulp nodig met de aanvraag? Neem dan gerust contact met ons op.