VEELGESTELDE VRAGEN

Huurders

Op deze pagina beantwoorden we veelgestelde vragen voor huurders. Mocht jouw vraag er op het moment niet tussen staan of mocht je behoefte hebben aan meer informatie, dan kun je altijd contact met ons opnemen via juridisch@wijsgroningen.nl. Op donderdagen zijn wij van 13:00 tot 17:00 uur ook telefonisch te bereiken via 06 1509 0987.

Moet ik mijn huur blijven betalen?
In principe ben je als huurder verplicht om de huur te betalen zolang je gebruik kunt maken van de woonruimte. De coronamaatregelen hebben geen invloed op het kunnen gebruiken van de woning. Je zult de huur dan ook gewoon moeten betalen aan uw verhuurder. Mocht dit wegens minder inkomen niet lukken, dan adviseren wij in eerste instantie om in overleg te treden met de verhuurder. Wellicht valt er een betalingsregeling te treffen. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Heb ik recht op een huurprijsvermindering?

Je kunt als huurder alleen in aanmerking komen voor een huurprijsvermindering in geval van een gebrek aan jouw woning. Bij een gebrek moet bijvoorbeeld gedacht worden aan lekkage of aan scheuren in de muren. Door de coronamaatregelen op zich, is er dus geen sprake van een gebrek waardoor je als huurder in aanmerking zou komen voor een huurprijsvermindering.

 

Ik heb een tijdelijke huurovereenkomst. Kan ik mijn huis uit worden gezet?

Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen), verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen hebben afgesproken om op dit moment geen huurders uit hun woningen te zetten, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit wel te doen. Je moet hierbij waarschijnlijk denken aan de gevallen waarbij de woning niet op een normale manier wordt bewoond. Op 26 maart 2020 maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bekend dat ze bezig zijn met het maken van spoedwetgeving. In deze wetgeving zal worden geregeld dat tijdelijke huurcontracten die sinds 2015 gelden, tijdelijk verlengd zullen kunnen worden. Dit geldt dus pas als de spoedwetgeving officieel is ingevoerd.