VEELGESTELDE VRAGEN

(Horeca) ondernemers

Op deze pagina beantwoorden we veelgestelde vragen voor ondernemers en horeca. Mocht jouw vraag er op het moment niet tussen staan of mocht je behoefte hebben aan meer informatie, dan kun je altijd contact met ons opnemen via juridisch@wijsgroningen.nl. Op donderdagen zijn wij van 13:00 tot 17:00 uur ook telefonisch te bereiken via 06 1509 0987.

Ik ben ondernemer en zit in de problemen door de coronamaatregelen van de overheid. Voor welke regeling(en) kom ik mogelijk in aanmerking?
De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een lijst gemaakt met veelgestelde ondernemersvragen en antwoorden. Daarnaast kun je eenvoudig de KvK Corona regelingencheck downloaden waarop je kunt zien voor welke regeling(en) je in aanmerking komt.

Ik ben ondernemer en lijdt schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland. Wat kan ik doen?
In dit geval kun je mogelijk een beroep doen op de Tegemoetkoming schade COVID-19 €4000,- regeling. MKB-bedrijven (zowel met als zonder personeel) in branches die geraakt zijn door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Het betreft een eenmalige gift als tegemoetkoming in de vaste lasten (zoals huur, energie enz.).

Mijn bedrijf lijdt door de coronacrisis omzetverlies. Wat kan ik doen om toch het loon van mijn werknemers door te kunnen betalen?
De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Maximaal is het 90% van de loonsom (het bedrag dat je kwijt bent aan loonkosten). Bijvoorbeeld:

· Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom (90% van 100%).
· Als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom (90% van 50%).
· Als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom (90% van 25%).

Wat moet ik weten over de Belastingdienst in tijden van de coronacrisis?
Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet wel schriftelijk worden toegelicht voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat uw belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
Doordat er veel aanvragen binnenkomen, kan de behandeltijd oplopen.

Kan de gemeente mij helpen gedurende de coronacrisis?
De gemeente Groningen geeft op haar website een lijst met maatregelen (oplossingen) waar ondernemers mogelijk een beroep op kunnen doen. Er valt bijvoorbeeld te denken aan uitstel van gemeentelijke belastingen, vooruitbetaling van subsidies en het terugbetalen van leges.

Ik ben een zelfstandig ondernemer en door de coronacrisis ben ik in financiële problemen gekomen. Kan ik een beroep doen op de bijzondere bijstand?
Zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen komen kunnen vanaf heden bijzondere bijstand aanvragen in hun gemeente. De uitkering genaamd TOZO regeling bedraagt maximaal €1500,- netto per maand. In de praktijk krijgt een zelfstandige die samenwoont met zijn of haar partner na aanvraag een aanvulling op het inkomen van maximaal €1500,- netto per maand. Voor alleenstaande zelfstandige bedraagt de uitkering maximaal €1050,- netto. De bedragen zijn gelijk aan het sociaal minimum. Voor de maand maart geldt dat de uitkering met terugwerkende kracht wordt uitgekeerd.

Ik huur of verhuur een bedrijfsruimte. Wat zijn, met de gevolgen van de coronacrisis in het achterhoofd, mijn rechten en plichten?
Op deze pagina is een handig overzicht te vinden van veelgestelde vragen door huurders en verhuurders van bedrijfsruimtes.

Kan ik uitstel aanvragen voor het aflossen van een lening bij een bank?
Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om
kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van
aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Neem contact op met de bank waar je de lening hebt afgesloten en vraag om de mogelijkheden.