WIJS door de ogen van Karin (student)

Wat doe je bij WIJS? Bij WIJS doe ik mijn afstudeeropdracht vanuit de studie Human Resource Management. De onderzoeksvraag die ik daarbij beantwoord is op welke manier je actief burgerschap kan stimuleren, en ook meetbaar kan maken. Ik kijk hierbij naar de huidige manier van werken van WIJS en de omgeving, maar tevens naar de…