Ondernemend uit de bijstand: Okke Oosterhuis

“Het is niet zo dat PTO het allemaal voor je regelt hoor. Het is als een soort voetbalveld, maar je moet wel zelf voetballen”. Okke Oosterhuis is ‘parttime ondernemer in de bijstand’. Sinds 1 oktober 2015 is de gemeente Groningen gestart met een pilot die het voor mensen in de bijstand mogelijk moet maken om ondernemend uit de bijstand…